13. októbra 2012

Pastiersky list k roku viery

Milí spolubratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi! Svetla ubúda, dni sa krátia a to je iba jeden zo sprievodných javov, ktoré už neodmysliteľne patria […]
31. októbra 2012

Katolícka cirkev si v novembri pripomína dva významné sviatky

Bratislava 29. októbra (TK KBS) – Katolícka cirkev si v novembri pripomína dva významné sviatky. Prvým je Slávnosť všetkých svätých (1. november). Cirkev už po stáročia […]
5. novembra 2012

Cyril a Metod – modlitba v roku viery

  MODLITBA K SV. CYRILOVI A METODOVI   Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v […]
17. novembra 2012

Detský spevácky zbor Zvonček

     Zvonček zvoní volá detí .     Príďte všetci, menší – väčší .     Chváliť Boha spevom     a byť jeho apoštolom.                           Ohlasovať ľuďom lásku, […]