Krstné náuky od Nového roku 2013 budú vždy na prvú sobotu v mesiaci na Farskom úrade v Raslaviciach o 9:00 hod.

Na krstnú náuku je potrebné, aby prišli aj krstní rodičia. Ak sú niekde vzdialení a nemôžu sa dostaviť na náuku v stanovenom termíne nech si krstnú náuku vykonajú vo svojej farnosti, kde patria a na farský úrad nech donesú už iba potvrdenie o absolvovaní predkrstných náuk.

Krstné náuky môžete absolvovať dopredu, aby ste potom ako sa narodí dieťa už nemuseli opúšťať svoje dieťa a nechávať ho s niekým iným.

Krstíme v nedeľu pri svätej omši o 10:30 hod.