farár: Mgr. Ivo Jakubík

farský vikár: Mgr. Vladimír Klešč

KANCELÁRSKE HODINY

Rímskokatolíckeho farského úradu Raslavice

Pondelok: 16: 00 – 17: 30 hod.  
Streda: 10: 00 – 11: 00 hod. 16: 00 – 17: 00 hod.
Piatok: 15: 30 – 17: 30 hod.  

Kancelária nie je, keď je štátny alebo prikázaný cirkevný sviatok.

Ak je to potrebné alebo súrne volajte na telefónne čísla:

farský úrad: 0948 557 008   

email: farnostraslavice@gmail.com
číslo bankového účtu farnosti: SK48 0200 0000 0000 0543 9522

mobil farára: 0905 515 249

mobil farského vikára: 0948 830 266