Oznamy na 2. pôstny týždeň

  • Počas pôstneho obdobia sa budeme spolu modliť pobožnosti krížovej cesty. Každý piatok večer začne pobožnosť o 18:00 hod., po nej bude sv. omša. V nedeľu bude krížová cesta popoludní o 14:00 hod.
  • Chorých budeme tento týždeň spovedať v stredu Lopúchov od 16:30 hod., v piatok Raslavice od 8:00 hod. a Tročany od 16:30 hod.
  • V piatok bude k úcte a poklone vystavená Najsvätejšia Sviatosť v Raslaviciach od 12:00 do sv. omše, v Tročanoch od 17:00 hod. do sv. omše.
  • V sobotu 02.03. po fatimskej sv. omši bude vo farskom kostole stretnutie detí prihlásených na prvé sv. prijímanie.
  • V sobotu 02.03. o 10:00 hod. bude na fare stretnutie snúbencov.
  • Na budúcu nedeľu 03.03. bude zbierka na energie kostola.
  • O upratovanie kostola v piatok po sv. omši prosíme rodiny: Pavel Ondek, František Riegel, Andrej Vasičkanin, Vladimír Sokol, Milan Baláž, Miroslav Matys, Rastislav Saloky.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a službu.

  • Na kostol v Raslaviciach obetovali Bohu známa rodina 50,- €, z krstu Jakuba Leška 100,- €, z pohrebu Anny Vrábľovej 50,- €, z krstu Pavla Kočambu 100,- €. Minulú nedeľu sa na charitu vyzbieralo:

Abrahámovce                  76,- €

Lopúchov                      151,50 €

Tročany                         194,80 €

Raslavice                      610,87 €

kláštor                           110,- €

Darcom úprimné Pán Boh zaplať a štedro vynahraď.

 
 
Čas  omší
  farár Ivo far. vikár Vladimír
hosť
Úmysly svätých omší
2. pôstny
týždeň
 
 
Pondelok Pôstna féria
Raslavice – farský 18:00 F     † MÁRIA, LADISLAV MARCIN a ich rodičia
             
26.2.24            
Utorok Pôstna féria
Raslavice – farský 18:00   K   † FRANTIŠEK MIKO (1. výr.)
  Abrahámovce          spovedanie od 17:00 18:00 F     zBp modliacich sa deviatnik
27.2.24            
Streda Pôstna féria
Raslavice – farský 18:00   K   zBp JANA (50 r.)
Lopúchov                 spovedanie od 17:00 18:00 F     † JÁN, MÁRIA, TOMÁŠ
28.2.24            
  Pôstna féria
Štvrtok Raslavice – farský     spovedanie od 16:30 18:00   K   † ZUZANA, KOLOMAN, DUŠAN
  Raslavice – sv. Mikuláša 7:30 F     † JÁN, MIKULÁŠ
29.2.24            
  Pôstna féria
Piatok Raslavice – farský  18:00 F     † rod. REMETOVÁ
  Tročany                   spovedanie od 17:00 18:00   K   † MÁRIA, MÁRIA, JÁN FEDOR
1.3.24            
  Nedeľná sv. omša
Sobota Raslavice – farský                   fatimská 8:00 F     Za ružencové bratstvo
  Raslavice – sv. Mikuláša 18:00   K   zBp MÁRIA, MIKULÁŠ
2.3.24            
  TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
             
Nedeľa Lopúchov 8:00   K   Za ružencové bratstvo 
Abrahámovce 9:15   K   zBp RENÁTA KUCHCIKOVÁ (50 r.)
  Tročany 10:30   K   Za ružencové bratstvo
  Raslavice – farský 8:00 F     † MILAN, ZUZANA, ANDREJ HUDAČEK
3.3.24 Raslavice – farský 10:30 F     Za farnosť