Oznamy na 10. cezročný týždeň

  • V mesiaci jún sa pred sv. omšami budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
  • Od pondelka 10.06. bude možnosť priniesť úmysly na sv. omše, ktoré budú slúžené v druhom polroku 2024 vo farskom kostole v Raslaviciach. Tento týždeň do nedele 16.06. zapisujeme iba prvé výročie smrti a životné jubileá.
  • V tomto týždni bude na fare stretnutie birmovancov podľa skupín.
  • V stredu bude o 17:00 hod. na fare stretko pre deti.
  • V sobotu 15.06. na obed a popoludní sa uskutoční Farský deň (guľáš, posedenie, nejaké aktivity…), ktorý začne sv. omšou o 11:00 hod.
  • O upratovanie kostola v piatok po sv. omši prosíme rodiny: Slavomír Bank, Vladimír Novotný, Vincent Kohút, Miloš Ščešňak, Stanislav Marcin, Miroslav Manik, Ľubomír Majda.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a službu.

  • Minulú nedeľu sa na energie kostola vyzbieralo:

Abrahámovce                       104,- €

Lopúchov                              216,- €

Tročany                                278,- €

Raslavice                              609,57 €

Darcom úprimné Pán Boh zaplať a štedro vynahraď.

 
 
Čas  omší
  farár Ivo far. vikár Vladimír
hosť
Úmysly svätých omší
10. cezročný
týždeň
 
 
Pondelok Cezročná féria
Raslavice – farský 18:00 F     † rod. KAŠPEROVÁ
             
10.6.24            
Utorok Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Raslavice – farský 18:00   K   † JOZEF, ANNA, JÁN PALŠA
  Tročany 18:00 F     † MÁRIA DADEJOVÁ
11.6.24            
Streda Cezročná féria
Raslavice – farský             za účasti detí 18:00   K   † VINCENT GDOVIN
Lopúchov 18:00 F     † ANDREJ, ANNA, ANDREJ
12.6.24            
  Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok Raslavice – farský 18:00   K   zBp JANA (30 r.)
  Raslavice – sv. Mikuláša 7:30 F     † ANTON, MARIÁN
13.6.24            
  Cezročná féria
Piatok Raslavice – farský  18:00 F     † ANTON ONDEK (1. výr.)
  Abrahámovce 18:00   K   † MARTIN, ANNA, JÁN KUCHCIK
14.6.24            
  Nedeľná sv. omša
Sobota Raslavice – farský 11:00 F     (vlastný úmysel)
  Raslavice – sv. Mikuláša 18:00   K   † ŠTAFAN RAKOŠ
15.6.24            
  JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
             
Nedeľa Tročany 8:00 F     † ANDREJ KUTNÝ
Abrahámovce 9:15 F     Za farnosť
  Lopúchov 10:30 F     zBp farský vikár
  Raslavice – farský 8:00   K   † JUSTÍNA, PAVOL, EMIL, HELENA, ALŽBETA, MÁRIA, JÁN, EMÍLIA, JUSTÍNA, HELENA, ANDREJ, HELENA, JÁN, JANA, MARIÁN, JOZEF, ŠTEFAN, ŠTEFAN, MILAN
16.6.24 Raslavice – farský 10:30   K   † JÁN, JÚLIA rodičia a súrodenci