Oznamy na 4. pôstny týždeň

  • Počas pôstneho obdobia sa budeme spolu modliť pobožnosti krížovej cesty. Každý piatok večer začne pobožnosť o 18:00 hod., po nej bude sv. omša. V nedeľu bude krížová cesta popoludní o 14:00 hod.
  • V tomto týždni budú po sv. omšiach stretnutia birmovancov podľa skupín na fare.
  • Vo štvrtok bude o 17:00 hod. na fare stretko pre deti.
  • V sobotu 25.03. bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami. Popoludní o 15:00 hod. bude na fare stretnutie snúbencov.
  • V noci z 25. na 26. marca sa mení čas zo SEČ na letný.
  • Na budúcu nedeľu 26.03. bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.
  • Manželské páry z farnosti pozývame na kurz manželské večery. Tento kurz je zameraný na prehĺbenie a posilnenie manželského vzťahu. Podrobnosti nájdete na nástenke a na internetovej stránke farnosti.
  • Pozývame všetkých, ktorí by sa chceli zapojiť do slávenia sv. omší spievaním žalmov, aby oslovili niektorého z našich kantorov.
  • O upratovanie kostola v piatok po sv. omši prosíme rodiny: Jozef Hudák, Vladimír Pavel, Ján Novotný, Ľubomír Novotný, Martina Šotiková, Ján Lacko, Andrej Gdovin.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a službu.

  • Na energie kostola v Raslaviciach obetoval Bohu známy 100,- €. Na kostol v Raslaviciach obetovali z krstín Dominika Blanára 60,- €.

Darcom úprimné Pán Boh zaplať a štedro vynahraď.

 
 
Čas  omší   farár Ivo far. vikár Vladimír
hosť
Úmysly svätých omší
4. pôstny
týždeň
 
 
Pondelok
SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, Slávnosť
Raslavice – farský 18:00 F     † ZUZANA, HELENA, ANNA, ONDREJ FEDOR
  Tročany 17:00 F     zBp ZUZANA, GABRIEL
  Abrahámovce 17:00   K   † JÁN KUCHCIK
20.3.23 Lopúchov 18:00   K   zBp JÁN IVAN ml. s rod.
Utorok Pôstna féria
Raslavice – farský 18:00   K   zBp ANDREA (40 r.) s rod.
  Lopúchov 18:00 F     † FRANTIŠEK VARGA
21.3.23            
Streda Pôstna féria
Raslavice – farský 18:00 F     † TERÉZIA PAĽOVÁ (1. výr.)
Tročany 18:00   K   † BELA STAVAR
22.3.23            
  Pôstna féria
Štvrtok Raslavice – farský             za účasti detí 18:00   K   † VERONIKA, ANDREJ GDOVIN
             
23.3.23            
  ZVESTOVANIE PÁNA, Slávnosť, vigília
Piatok Raslavice – farský 18:00 F     † MILAN HUDÁČEK a jeho rodičia
  Abrahámovce 18:00   K   † ANNA KUCHCIKOVÁ 
24.3.23            
  ZVESTOVANIE PÁNA, Slávnosť
Sobota Raslavice – farský 8:00   K   zBp STANISLAVA, RADOVAN s rod.
  Lopúchov 8:00 F     zBp rod. HARHOVSKÁ, ELIÁŠOVÁ 
  Tročany 9:00 F     † BARTOLOMEJ, AGNESA
25.3.23 Raslavice – sv. Mikuláša 18:00   K   † HELENA, ANDREJ REGECI
  PIATA PÔSTNA NEDEĽA
             
Nedeľa Tročany 8:00   K   † MÁRIA, CYRIL VAŇO
Abrahámovce 9:15   K   zBp IVO JAKUBÍK
  Lopúchov 10:30   K   † ALŽBETA NIŠČÁKOVÁ
  Raslavice – farský 8:00 F     † JÁN, PAVLÍNA a ich rodičia
26.3.23 Raslavice – farský 10:30 F     Za farnosť