Oznamy na 24. cezročný týždeň

  • Pripomíname ročnú zbierku po 30,- € na potreby farnosti a kostola.
  • Dnes 17.09. je zbierka na rádio Lumen.
  • V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
  • V dňoch 15.09. – 24.10. bude prebiehať 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Tí, ktorí sa chcete zapojiť, zapíšte sa, prosím, do tabuľky vzadu na stolíku.
  • O upratovanie kostola v piatok po sv. omši prosíme rodiny: Stanislav Matys, Miroslava Fecková, Marek Micheľ, Marek Rakoš, Peter Opett, Jozef Opett, Pavol Opett.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a službu.

  • Na kostol v Raslaviciach obetovali mladomanželia Polákoví 70,- €.

Darcom úprimné Pán Boh zaplať a štedro vynahraď.

 
 
Čas  omší   farár Ivo far. vikár Vladimír
hosť
Úmysly svätých omší
24. cezročný
týždeň
 
 
Pondelok
Cezročná féria
Raslavice – farský 18:00 F     † ĽUDMILA
             
18.9.23            
Utorok Cezročná féria
Raslavice – farský 18:00   K   † MAGDALÉNA, JOZEF a ich rodičia
  Tročany 18:00 F     † ZUZANA, JURAJ, JOZEF FERENC
19.9.23            
Streda Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Raslavice – farský             za účasti detí 18:00   K   zBp rod. ŠOTÍKOVÁ
Abrahámovce 17:00 F     † ANNA SABOLOVÁ
20.9.23 Lopúchov 18:00 F     zBp HELENA (80 r.)
  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, Sviatok
Štvrtok Raslavice – farský 18:00   K   zBp HELENA ŠTIBLÁROVÁ (85 r.)
  Raslavice – sv. Mikuláša 7:30 F     † rod. ZOŠOVÁ, BUBÁKOVÁ
21.9.23            
  Cezročná féria
Piatok Raslavice – farský  18:00   K   zBp GABRIEL, IVKA (50 r.)
             
22.9.23            
  Nedeľná sv. omša
Sobota Raslavice – farský 8:00 F     † HELENA, JURAJ OPETT
  Raslavice – farský                    sobášna 15:30 F     zBp MAREK, NATÁLIA
23.9.23 Raslavice – sv. Mikuláša 18:00   K   zBp MÁRIA (30 r.) s rod.
  DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
             
Nedeľa Tročany 8:00   K   † MAGDALÉNA, JÁN GAZDAČKO
Abrahámovce 9:15   K   zBp HELENA KUCHCIKOVÁ
  Lopúchov 10:30   K   zBp JÁN KOLESÁR s rod.
  Raslavice – farský 8:00 F     zBp SLÁVKA (50 r.) s rod.
24.9.23 Raslavice – farský 10:30 F     Za farnosť