Oznamy na 1. adventný týždeň

 • Dnes 27.11. jesenná zbierka na charitu.
 • V adventnom období do soboty 17.12. budú vo farskom kostole rorátne sv. omše ráno o 05:00 hod. ku cti Panny Márie. Budú bez elektrického svietenia, iba za svetla sviec, ktoré si môžete so sebou každé ráno na sv. omšu priniesť.
 • V tomto týždni bude stretnutie birmovancov podľa skupín na fare večer o 17:30 hod.
 • Vo štvrtok bude o 17:00 hod. na fare stretko pre deti. Prosíme, aby na stretko prišli všetky deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrá novina.
 • Chorých budeme tento týždeň spovedať v utorok Tročany od 17:30 hod. a v piatok Raslavice od 8:00 hod. a Lopúchov od 17:30 hod.
 • V piatok bude k úcte a poklone vystavená Najsvätejšia Sviatosť v Lopúchove od 17:00 do sv. omše.
 • Na budúcu nedeľu 04.12. bude zbierka na réžiu kostola.
 • Vo farskom kostole si môžete kúpiť vianočné oblátky. Balíček (10 ks) stojí 1,-€.
 • V sobotu 10.12. bude v našej farnosti vysluhovaná sv. zmierenia pred Vianočnými sviatkami.
 • O upratovanie kostola v piatok o 18:00 hod. prosíme rodiny: Marián Vaško, Róbert Nový, Mária Jančušová, Miroslav Sabol, Slavomír Tkáč, Jana Jančošková, Martin Kovalčin.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a službu.

 • Na kostol v Raslaviciach obetovala Bohu známa rodina 40,- €, z krstu Dávida Goliáša 70,- €. Minulú nedeľu sa na kostol v Tročanoch vyzbieralo: Abrahámovce   180,- € , Lopúchov   455,20 €, Tročany  654,00 €, Raslavice     1.570,12 €

Darcom úprimné Pán Boh zaplať a štedro vynahraď.

 
 
Čas  omší   farár Ivo far. vikár Vladimír
hosť
Úmysly svätých omší
1. adventný
týždeň
 
 
Pondelok
Adventná féria
Raslavice – farský 5:00 F     † VLADIMÍR CHOVANEC
             
28.11.22            
Utorok Adventná féria
Raslavice – farský 5:00   K   † JÁN, ANNA, JOZEF BAČA
  Tročany 18:00 F     † VERONIKA, JOZEF PETRAŠKO
29.11.22            
Streda Sv. Ondreja, apoštola, Sviatok
Raslavice – farský 5:00 F     † rod. CHOVANCOVÁ, KOVALČÍKOVÁ
Abrahámovce 18:00   K   † ANNA KUCHCIKOVÁ
30.11.22            
  Adventná féria
Štvrtok Raslavice – farský 5:00   K   zBp ZDENO (70 r.) s rod.
  Raslavice – sv. Mikuláša 7:30 F     † HELENA, ANDREJ REGECI
1.12.22            
  Adventná féria
Piatok Raslavice – farský 5:00 F     † ŠTEFAN, ANNA, DOROTA a ich deti
  Lopúchov 18:00   K   zBp rod. PAĽOVÁ
2.12.22            
  Nedeľná sv. omša
Sobota Raslavice – farský 5:00 F     Za ružencové bratstvo
  Raslavice – farský 18:00   K   † MÁRIA (1. výr.)
3.12.22            
  DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
             
Nedeľa Tročany 8:00 F     Za ružencové bratstvo
Abrahámovce 9:15 F     Za farnosť
  Lopúchov 10:30 F     Za ružencové bratstvo
  Raslavice – farský              za účasti detí 8:00   K   † ANDREJ VAŇO (1. výr.)
4.12.22 Raslavice – sv. Mikuláš odpust. slávnosť 10:30   K   zBp rod. TKÁČOVÁ, PLANČAROVÁ