Sviatosť birmovania je vo farnosti každoročne v závere školského roka. Do prípravy na sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť žiaci druhého ročníka stredných škôl a to tak, že na konci prvého ročníka strednej školy si v sakrestii kostola vyzdvihnú a do začiatku prázdnin odovzdajú vypísanú prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania farárovi alebo kaplánovi. Príprava prebieha pravidelnými týždennými stretnutiami na farskom úrade od septembra do slávnosti birmovania. Bližšie informácie sa dozvedia samotní birmovanci na spoločnom stretnutí na začiatku septembra.