Na prvé sväté prijímanie je potrebné prihlásiť dieťa tak, že v septembri sa vyzdvihne v sakrestii kostola prihláška a vypísaná sa odovzdá farárovi alebo kaplánovi do konca mesiaca. Dieťa v príprave na prvé sväté prijímanie sa zúčasťňuje stretnutí s animátormi počas celého roka, ktoré sú pred svätou omšou za účati detí. Bezprostredná príprava detí prebieha počas sobôt pôstneho obdobia. Je zakončená preskúšaním detí z vedomostí o Božích prikázaniach, sviatosti zmierenia a sviatosti oltárnej. Termín prvého svätého prijímania sa oznamuje na stretnutí rodičov počas pôstneho obdobia.