21. marca 2020

AKTUÁLNE INŠTRUKCIE KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY II.COVID 19

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry! Situácia ohrozenia zdravia i života pretrváva. V rámci Konferencie biskupov Slovenska sme rozhodli o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb do 31. marca 2020 (porov.: […]
30. marca 2020

Liturgia domácej cirkvi

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020 (zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský) „Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša […]
28. apríla 2020

Na čo pamätať pri čítaní Sv. písma

https://blog.postoj.sk/53960/na-co-pamatat-pri-citani-svateho-pisma-1-cast https://blog.postoj.sk/54004/na-co-pamatat-pri-citani-svateho-pisma-2-cast  
8. mája 2020

Nové inštrukcie ohľadom bohoslužieb

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200505037 https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200504033