18. januára 2015

Referendum o ochrane rodiny

3. mája 2015

Duchovná obnova pre učiteľov

Z piatka na sobotu pred sviatkom zvestovania Pána keď si zároveň pripomíname deň ochrany počatého života sa konala na fare a v kostole modlitbová reťaz za život. Jej súčasťou […]
3. mája 2015

Modlitbová reťaz

V našej farnosti sa v piatok 20.3. a  sobotu 21. 3.2015 uskutočnil druhý ročník modlitbovej reťaze za život. Prvý ročník v roku 2014 sa konal v škole spôsobom modlitbových skupín […]
11. augusta 2016

Modlitbová reťaz 2016

Dňa 18.-19.3.2016 sa na Základnej škole v Raslaviciach uskutočnil už tretí ročník modlitbovej reťaze za život. Konal sa pred 25. marcom, dňom boja za ľudské práva […]