31. marca 2013

Kristus vstal zmŕtvych!

Dnes oslavujeme Pánovo Zmŕtvychvstanie. O vzkriesení zvykneme väčšinou meditovať a kázať len vo vzťahu k nám. Hovoríme o jeho dôkazoch a dôsledkoch vo vzťahu k nám. […]
20. augusta 2013

Púť mužov Gaboltov 2013

 
14. septembra 2013

Národný pochod za život

Misia a posolstvo Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života […]
23. septembra 2013

Raslavice sú za život

Aj zástupcovia z našej farnosti spolu s duchovnými otcami a rehoľnými sestričkami sa v Košiciach  dňa 22.9.2013 zúčastnili na národnom pochode za život.