2. decembra 2012

Advent čas očakávania

ADVENT     Advent je liturgické obdobie v ktorom túžobne očakávame príchod Pána Ježiša. Pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že […]
5. decembra 2012

Hľadajme Ježišovu tvár

 Prejsť cez dvere viery s pápežom Benediktom XVI.  Blahoslavený pápež Ján XXIII. pred 50 rokmi, 11. októbra 1962, formálne otvoril Druhý vatikánsky koncil. Svätý Otec zvolal tento […]
8. decembra 2012

Rorátne sväté omše

28. novembra sme v Cirkvi začali sláviť adventné obdobie. V tomto čase očakávania je sprievodkyňou a učiteľkou Panna Mária, ktorú si chcú vo farnosti  uctíme špecifickou […]
31. decembra 2012

Choďte do celého sveta !

Odpovedať na povolanie k evanjelizácii Začiatok nového roka je vždy dobrou príležitosťou na nové predsavzatia a stanovenie cieľov na budúce mesiace. Po telesnej stránke sa môžeme rozhodnúť pravidelne […]