31. októbra 2012

Katolícka cirkev si v novembri pripomína dva významné sviatky

Bratislava 29. októbra (TK KBS) – Katolícka cirkev si v novembri pripomína dva významné sviatky. Prvým je Slávnosť všetkých svätých (1. november). Cirkev už po stáročia […]
13. októbra 2012

Pastiersky list k roku viery

Milí spolubratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi! Svetla ubúda, dni sa krátia a to je iba jeden zo sprievodných javov, ktoré už neodmysliteľne patria […]