28. septembra 2013

Birmovka

Dňa 21. septembra 2013 naši mladí chlapci a dievčatá prostredníctvom nástupcu apoštolov, Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa Košickej arcidiecézy prijali sviatosť birmovania. Nech im dary Ducha […]
17. apríla 2014

Oznam

Od 1. júna bude farský úrad používať nové telefónne číslo, pevná linka bude zrušená a číslo na farský úrad bude : 0948 557 008
3. júla 2014

Procesia na sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi

Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa v našej farnosti uskutočnila večerná procesia dedinou. Eucharistický Ježiš prechádzal  po ulici Kostolnej a Alejovej. Procesia sa zastavila pri štyroch […]
10. augusta 2014

Reflexia z letného tábora