24. februára 2017

Ľudové misie 2017

V našej farnosti sa budú ľudové misie konať od 20. do 28.05.2017. Viesť ich bude tím  redemptoristov pod vedením pátra Michala Zamkovského.
21. marca 2017

Modlitba k misiám vo farnosti

Bože, Otče, ty si láska a posielaš nám svojho Syna, Svetlo sveta. Daj, aby sme otvorili svoje srdcia počas milostivého času misií, a prijali tvojho Syna […]
27. marca 2017

Modlitbová reťaz za život

Dňa 24-25. 3. 2017 sa v ZŠ v kláštore sv. Jozefa a vo farskom kostole v Raslaviciach konala Modlitbová reťaz za  život. Začala sa od 1400 v škole. Prvú hodinu […]
25. apríla 2017

Program Svätých misií