Cyril a Metod – modlitba v roku viery
5. novembra 2012
Advent čas očakávania
2. decembra 2012

Detský spevácky zbor Zvonček

     Zvonček zvoní volá detí .

    Príďte všetci, menší – väčší .

    Chváliť Boha spevom

    a byť jeho apoštolom.

                          Ohlasovať ľuďom lásku,

                          akou nás Boh miluje.

Naše stretnutia – nácvik piesní, sa konajú v kostole Narodenia Panny Márie v Raslaviciach v pondelok a štvrtok od 15.00 do 16.00 hod.

P. S. Zatiaľ sme ,,babinec,, . Ale veríme, že nájdu odvahu spievať alebo hrať aj chlapci.

Z histórie detského spevokolu Zvonček

 

Vieš, že …    

                                               

–         asi pred 20 rokmi sa /na podnet p. kantora/ začali schádzať v kostole dievčatá základnej školy, ktoré sa chceli naučiť spievať náboženské piesne ,

–         ich spev sa stal neskôr súčasťou Vianočných akadémií, Večeradiel Panny Márie a slávnostnej svätej omše 1. svätého prijímania,

–         hudobný doprovod mal na starosti Mgr. Stanislav Marcin,

–         v roku 1996 spievali pri posviacke nového kostola Narodenia Panny Márie . Od tohto roku začína fungovať detský spevokol Zvonček .

–         jeho základnou aktivitou bola príprava a spev na svätej omši za účasti detí,

–         schádzali sa raz, alebo dvakrát do týždňa a nacvičovali piesne na všetky obdobia liturgického roka,

–         svojimi piesňami obohatili aj kultúrne programy v školských akciách a na podujatiach obce , ktoré sa konali v kultúrnom dome,

–         za tých 20 rokov sa v spevokole vystriedalo asi 100 detí,

–         boli obdobia, keď do spevokolu chodilo vyše 60 dievčat a chlapcov, ale aj obdobia s 10 speváčikmi,

–         za každé obdobie patrí Bohu vďaka,

–         peknou akciou bol výlet autobusom do Litmanovej a na hrad v Starej Ľubovni,

–         so spevokolom spolupracovala aj rómska dievčenská skupina Sabrosa

–         v úlohe hudobného doprovodu sa vystriedali :

–         keyboard : Juliána Droblienková , Pavlína Jančíková , Pavol Kaňuch , Miroslava Kovalčínová , Miroslava Sabolová , Barbora Jančíková , Stanislav Marcin , Mária Miková , Peter Miko,

–         gitara : Dominik Majda , Ľuboš Rožič , Jozef Fejerčák,

–         husle : Tamara Kohútová , Štefan Mačejovský , Ján Biroš , Klaudia Migašová,

–         flauta : Aneta Kračanská,

Veľká vďaka patrí p. katechétke , umeleckej vedúcej , Mgr. Renáte Fejerčákovej , ktorá viedla spevokol Zvonček viac ako 15 rokov.

Teraz vedie detský spevokol Zvonček Mgr. Slavka Liščinská.