Katolícka cirkev si v novembri pripomína dva významné sviatky
31. októbra 2012
Detský spevácky zbor Zvonček
17. novembra 2012

Cyril a Metod – modlitba v roku viery

  MODLITBA K SV. CYRILOVI A METODOVI

 

Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nimi radujete vo večnej sláve. Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť v ohlasovaní evanjelia. Pokorne ďakujeme nebeskému Otcovi, že vašou apoštolskou činnosťou začlenil náš národ do svojej Cirkvi. Orodujte u Boha za slovenský národ. Vyprosujte nám silu, aby sme vždy statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Orodujte u Boha za celú Európu, ktorej ste nebeskými ochrancami. Pomáhajte dnešným generáciám európskeho kontinentu udržiavať a zveľaďovať duchovné a kultúrne dedičstvo, ktoré dostali ich predkovia prijatím kresťanstva. Orodujte za cirkevné spoločenstvá Východu i Západu, aby odstránili spomedzi seba všetko, Čo ich rozdeľuje, a pod ochranou Bohorodičky Panny Márie nažívali v plnej jednote a láske na stále väčšiu slávu Trojjediného Boha. Amen.