Podpora Prešovského samosprávneho kraja
1. decembra 2021
Farská púť na Butkov
30. júna 2022

Korunovácia Panny Márie

Apoštolát putovných kaplniek

Korunovácia Panny Márie

2.apríl 2022

Inšpirovaní iniciatívou svätého otca Františka, ktorý 25.marca zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie sme sa aj my, Spoločenstvo putovných kaplniek v Raslaviciach,  pripojili k tejto duchovnej výzve.

V sobotu 2.apríla 2022 sme tak, ako náš  zakladateľ  otec Kentenich, ktorý v  časoch a v situáciách, kedy ľudská pomoc nestačila, vo veľkej tiesni urobili akt dôvery – korunovanie Panny Márie. Korunovať znamená dať moc, dôveru,….dať Panne Márií žezlo a korunku. Darovať jej všetok náš strach, úzkosť, starosti, celý náš život.

Aby sme ukázali, že to myslíme vážne, snažili sme sa čo najčastejšie duchovne spájať s našou Matkou a prosiť ju o  pomoc a príhovor. Korunku sme duchovne vypracovali prinášaním malých obiet, toho čo nás bolí, ale aj čo nás teší, tiež modlitbami s prosbou o pokoj a  konkrétnou pomocou Ukrajine.

Korunovácia je prehĺbením zasvätenia. To znamená , že touto korunkou jej hovoríme:“ Celkom ti patrím,…ty sa postaraj…“  V čase, keď vedľa našich hraníc je vojnový konflikt, máme strach a cítime sa ohrození, sme sa opätovne zasvätili a odovzdávali naše životy Panne Márii a korunovali sme ju ako Kráľovnu pokoja.

Korunovačná pobožnosť bola veľkým obohatením nielen pre spoločenstvo APK(Apoštolát putovných kaplniek) , ale aj pre celú farnosť. To čo si nesieme ako posolstvo sú slová “Božia milosť“ Nielen táto chvíľa bola Božou milosťou, ale všetko čo máme…nič sa nedeje bez Božej milosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli vytvoriť slávnostnú atmosféru korunovácie, v prvom rade p. farárovi Ivovi Jakubíkovi, p. kantorke Katke a celému spoločenstvu Apoštolátu putovných kaplniek.