Aj do Raslavíc prišiel Mikuláš
7. decembra 2022
Posvätenie krížovej cesty – kostol sv. Cyrila a Metoda v Tročanoch
21. marca 2024

Kurz manželské večery

 

 

V našej farnosti tento kurz prebiehal od 22. apríla 2023 do 10.06.2023. Zúčastnilo sa ho spolu 5 manželských párov z farnosti Raslavice, Hertník a Osikov.
Kurz tvoril osem stretnutí s témami:
Posilnenie spojenia
Umenie komunikácie
Riešenie konfliktov
Sila odpustenia
Vplyv rodiny
Dobrý sex
Láska v akcii
V čom spočíva pekné manželstvo (Záverečný propagačný večer)
Každý večer sa začínal večerou manželskej dvojice pri sviečkach. Manželský pár diskutoval výlučne iba so svojim partnerom. Po večeri nasledoval príhovor z DVD. Súčasťou príhovoru boli aj cvičenia, ktoré robili manželia spolu ako pár. Bolo vytvorené také prostredie (v pozadí hrala hudba), aby manželia mali istotu, že ich rozhovor nebude nikto ďalší počuť. Podávala sa káva alebo čaj a zákusok.
Veríme, že čas, ktorí manželia investovali do tohto kurzu nebol časom premárneným a v pravý čas prinesie dobré ovocie. Chceme sa poďakovať správcovi farnosti vdp. farárovi Ivovi Jakubíkovi za poskytnutie spoločenskej miestnosti na fare, ústretovosť a duchovné sprevádzanie kurzu.
Manželia Peter a Slavka Liščinskí